Movlin  ¦   CV   ¦   Kontakt  ¦   Blog

CV

Systemarkitekt

Systemintegration

BizTalk Server

Java

Java EE 5

Open Source

Spring

Ruby on Rails

Websiteanalys

Bokrecensioner

Konferenser

Øredev, Malmö 2007
The Server Side, Barcelona 2007
SAP TechEd 2006
JAOO 2006
Sime05

Systemintegration

Det är sällan jag är med och tar fram system som är helt fristående ifrån omvärlden. I de flesta fall ska de integreras med något annat system genom att hämta eller lämna (eller både och) till ett eller flera andra interna eller externa system. Att integrera med andra system kan ofta vara kostsamt och det krävs att arkitekturen och informationsmodellen för integrationen är väl genomtänkt.

Service Oriented Architecture - SOA

Få kan ha undgått de senaste årens buzzword inom systemintegration, Service Oriented Architecture (SOA), dvs en tjänstebaserad arkitektur. Med en tjänstebaserad arkitektur går det att tillhandahålla löst kopplad interaktion mellan olika system.

SOA har egentligen alltid funnits, men det har oftast realiserats med hjälp av begränsande standarder, protokoll och API:er såsom RPC, RMI, Corba etc. Tack vare Web Services och SOAP så har industrin lyckats enats om en meddelande "standard" för att utbyta information mellan olika plattformar. Den s.k. standarden är dock fortfarande under utveckling och kommer så även vara under ett antal år framöver.

Enterprise Service Bus - ESB

En ESB tillhandahåller en infrastruktur för att realisera en tjänstebaserad arkitektur. Förutom att tillhandahålla interface av olika protokoll (SOAP/Web Services, HTTP, FTP, JMS, ...) så innehåller den s.k regelbaserad meddelandehantering, t.ex. BPEL, mellan tjänster samt dokumentformatering.

Personligen har jag erfarenhet ifrån MQ Series (eller WebSphere MQ) och BizTalk

Web Services

Jag har med framgång använt Web Services för att knyta ihop olika system med varandra som var i behov av synkron kommunikation. Trots att det första systemet sattes i bruk för drygt 3 år sedan så höll tekniken redan då. Genom att hålla sig till det som man genom WS-I arbete med Basic Profile tagit fram på senare tid så lyckades vi.

Message Oriented Middleware - MOM

Till skillnad ifrån Web Services så är message oriented middleware asynkron. I de fall där tiden inte är kritisk och framförallt leveranssäkerheten är hög föredrar jag alltid att använda MOM-teknik.

Med produkter såsom WebSphere MQ och Microsoft MQ så har man tillgång till en stabil miljö som är relativt lätt att utveckla med och få grepp om.

Screen Scraping

En annan plattformsoberoende, men kanske inte lika vanlig, är screen scraping. Genom att använda sig av ett API i det språk man utvecklar sitt system kan man ge input och läsa av svaret på "skärmar" ifrån systemet man ska integrerar med. En "skärm" kan vara en html-sida, men vanligare är stordator- och AS/400-skärmar. Papyrus e-handel bygger på att e-handelssystemet kommunicerar via 3270-terminaler och screen scraping med teknologi ifrån Attachmate.

Movlin | Adress: Humlevägen 24, 437 42 Lindome | Telefon: 0708-320809 | E-post: peter.norrhall@movlin.se | © 2005