Movlin ¦  CV  ¦  Kontakt ¦  Blog

CV

Systemarkitekt

Systemintegration

BizTalk Server

Java

Java EE 5

Open Source

Spring

Ruby on Rails

Websiteanalys

Bokrecensioner

Konferenser

Øredev, Malmö 2007
The Server Side, Barcelona 2007
SAP TechEd 2006
JAOO 2006
Sime05

Systemarkitekt

Jag har arbetat som systemarkitekt i ett flertal år. För en detaljerad lista se mitt CV. Som systemarkitekt har du olika uppgifter beroende på projekt. Nedan har jag kort beskrivit hur jag resonerar runt min roll och arbetssätt som systemarkitekt.

Rollen

En systemarkitekt har som uppgift att ta ansvar för den tekniska delen av projektet. I ansvaret ingår det att ta beslut i fråga om design och teknikval och att framförallt stötta projektmedlemmarna i deras arbete. Systemarkitekten tar ofta ansvar för konfiguration av utvecklares miljö, test och driftsmiljö. Jag deltar oftast även själv i utvecklingsarbetet.

Systemutvecklingsprocessen

Om man inte har tillgång till de 10 bästa utvecklarna i världen (som man sällan har) så är en systemutvecklingsprocess ett bra stöd och rätt använt så är Unified Process en bra systemutvecklingsprocess att utgå ifrån, t.ex. Rational Unified Process. Genom att skala bort ett stort antal artefakter så har man en bra utgångpunkt. Som ett minimum tycker jag att man tar fram följande artefakter

Krav

 • Software Requirement Specification - övergripande kravdokument inklusive icke-funktionella krav
 • Use Case Survey - övergripande användningsfall dokument. Är systemet inte allt för stort räcker det att lägga alla användningsfall här
 • Use Case - vid större system eller mer komplicerade användningsfall skapar man separata dokument för dessa.

Analys & design

 • Software Architecture Document (SAD) - det övergripande arkitekturdokumentet
 • Use Case Realization - hur tänker man designa och implementera specifika användvändningsfall

I varje iteration under inception och elaborationfaserna ska/bör varje artefakt detaljeras. Ta fram en prototyp som har till uppgift att verifiera att kraven och att den tänkta systemarkitekturen är möjlig att implementera.

Under constructionfasen gäller det att testkonfigurationen är på plats oavsett vilka typer av tester som man bestämt sig för (enhet/integration/funktion/etc)

Innan man går in i deploymentfasen så ska en första testdeploy varit gjord på målplattformen i god tid

Hur blir man en systemarkitekt?

Genom att skaffa sig erfarenhet ifrån olika typer av projekt och genom att jobba med olika typer av människor samt att ha ett genuint intresse för systemutveckling så "blir" man så småningom systemarkitekt. Genom att satsa sig på att skaffa sig kunskaper som räcker över tiden såsom designmönster, systemutvecklingsprocesser, modellering etc så har man en bra grund. Naturligtvis är specifika tekniker såsom Java, .Net avgörande att ha med sig i bagaget i projekten som systemarkitekt.

Movlin | Adress: Humlevägen 24, 437 42 Lindome | Telefon: 0708-320809 | E-post: peter.norrhall@movlin.se | © 2005