Movlin ¦  CV  ¦  Kontakt ¦  Blog

CV

Systemarkitekt

Systemintegration

BizTalk Server

Java

Java EE 5

Open Source

Spring

Ruby on Rails

Websiteanalys

Bokrecensioner

Konferenser

Øredev, Malmö 2007
The Server Side, Barcelona 2007
SAP TechEd 2006
JAOO 2006
Sime05
JAOO 2006 | Open Source Enterprise Java | Web 2.0 | Back To The Future | Arkitektur och Design

Open Source Entprise Java

Bruce Snyder, som är aktiv i många Open Source projekt, inledde med att gå igenom historien med hur Open Source rörelsen började ur ett utvecklarperspektiv till idag där rörelsen drivs av stora marknadskrafter.

Achieving High Performance Enterprise Messaging

Bruce Snyder, delaktig i bl.a. Open Source produkten ActiveMQ gick först kort igenom meddelandehantering med att gå igenom hur och varför. Bruce tryckte på saker vad gäller meddelandehantering.

 • Inget situation/system är det andra likt
 • Meddelandehantering handlar i första hand om pålitlighet.

Frågor man behöver ställa sig som arkitekt är vad man prioriter pestanda vs pålitlighet, i vilken ordning måste meddelandena komma, hur snabbt kan system hantera inkommande meddelanden etc.

Det är viktigt att veta hur meddelandena ser ut. Vilken storlek har de, hur olika är de, är alla textmeddelanden, etc och vilka krav kan man göra avsteg och vad får det kosta.

Andra halvan av föredraget gjorde Bruce reklam för ActiveMQ och han framhävde framförallt dess enkla konfiguration jämfört med t.ex MQSeries. Jag laddade ner och provade produkten lite grand och jag kan väl hålla med till viss del.

Spring

Eberhardt Wolf och Rod Johnsson fick tillfälle att prata om Spring. Eberhardt föreläsning "Spring and Patterns" handlade mest om att sätta andra etiketter på det som ramverket löser på ett elegant sätt.

Både Eberhardt och Rod gjorde sitt bästa för att framhäva Spring gentemot EJB 3. T.o.m EJB 2 fick sin slev av kritiken vilket kändes överdrivet vid det här laget. Jag tror att de flesta har förstått kritiken mot EJB 2 modellen. Vad gäller EJB 3 så riktade man sig in på EJB 3:s Interceptor modell och dess bruk av annoteringar. Istället bör man använda sig av en aspektorienterad lösning

Interceptor - EJB 3

 @Stateless
 @Interceptors({TraceInterceptor.class})
 public class CustomerDAOImpl implements ICustomerDAO {
  ...
 }

För att införa en interceptor på en klass måste man använda en explicit interceptoranotering.

Inteceptor - Spring AOP

 <bean id="traceAdvice" class="org.springframework.aop.interceptor.DebugInterceptor“/>
 <aop:config>
  <aop:aspect ref=“traceAdvice">
   <aop:advice kind="around" method="aroundSet" pointcut="execution(void *.*.set*(..))" />
  </aop:aspect>
 </aop:config>

Med AOP deklarerar man sin interceptor en gång och den kan appliceras på olika klasser och metoder.

Efter att ha lyssnat på Eberharts föreläsning utan riktiga nyheter så valde jag att inte lyssna på Rods nästa dragning "Are we there yet?". När jag tittade på hans presentation så lade han stor vikt på vi som utvecklare bör lägga vår kraft på modellering och design och inte teknik (läs EJB etc). Det är vår domänklasser som är det centrala och inte serviceklasser och servicelager. Rod gick igenom några nyheter i Spring 2.0 (som släpptes på tisdagen).

Java Persistent API (JPA)

ORM delen av Spring har numera även stöd för JPA. JPA har seglat upp som ett API som "alla" älskar eftersom vi nu får ett sätt att lagra våra domänobjekt i databasen.

Dynamiska språk

Spring har nu möjlighet att integrera dynamiska språk (BeanShell, Groovy, JRuby). Det påstådda syftet med det är att Java löser inte allt så därför kan man låta andra språk göra saker det är bra på. Känslan jag får är mer att de lagt till stödet för att scripting har ett stort momentum just nu. Vad det ska användas är fortfarande lite oklart, men det är alltid ngn som hittar ett användningsområde.

Övriga nyheter (nya integrationer med Java EE bl.a. JMS, uttökat stöd för aspektorientering, nytt XML format, etc) hittar du på Springs hemsida

Eclipse OSGi

Eclipse OSGi ansatsen har gått mig helt förbi. Jag får titta på detta senare.

Geronimo

Trots att EOS som anordnar konferensen har en egen applikationsserver så verkar de även satsa på Geronimo. Geronimo hade ett lite eget spår och "hackkväll" på måndagen.

Movlin | Adress: Humlevägen 24, 437 42 Lindome | Telefon: 0708-320809 | E-post: | © 2005-2008