Movlin  ¦   CV   ¦   Kontakt  ¦   Blog

CV

Systemarkitekt

Systemintegration

BizTalk Server

Java

Java EE 5

Open Source

Spring

Ruby on Rails

Websiteanalys

Bokrecensioner

Konferenser

Øredev, Malmö 2007
The Server Side, Barcelona 2007
SAP TechEd 2006
JAOO 2006
Sime05

The ServerSide Java Symposium 2007, Barcelona

Peter Norrhall besökte The ServerSide Java Symposium 27-29 Juni i Barcelona.

Årets konferens fokuserade på ämnen runt Java såsom enterprisearkitekturer (SOA, JBI, ...), persistens (JPA), presentationslager (Ajax surprise!), och lite mer generella metodikföredrag plus lite annat intressant.

Keynotes

Som sponsorer fick de också företagen konferensdeltagarnas uppmärksamhet

Language-oriented Programming and Language Workbenches: Shifting Paradigms

Martin Fowler och Neal Ford höll en inledning av konferensen om Domain Specific Languages (DSL) angående dess nackdelar, men framförallt deras fördelar. Neal Ford levererade några tänkvärdheter. Fowler hann slinka ur sig att håller på att skriva en bok i ämnet (vilket inte var en större överraskning).

Going to the Extreme

Oracle pratade vad de hittils gjort och vad komma skall.

From Tomcat to GlassFish: An Update on OpenSource Server-Side Java at Sun

Ajax

Jag ägnade all min eftermiddag åt att följa Ajax-spåret och alla sessioner var bra. Panelen blev än en gång en ganska blek tillställning.

Ajax Security Smackdown

En kort genomgång av olika säkerhetsaspekter för Ajax-applikationer och sedan en genomgång av olika populära ramverk med stöd för Ajax och hur de hanterar säkerheten.

Writing Big Apps with Google Web Toolkit

En översiktlig genomgång av det viktigaste i GWT samt en genomgång vad projektet på Google satsar på för att göra GWT ännu mera populärt nämligen prestanda, prestanda och åter prestanda.

Making GWT Better

Denna session var mer ett tillfälle för intresserade att ställa frågor till Bruce Johnson, projektledare och initiativtagare till GWT. Förutom frågorna så tog Bruce själv upp ett antal "vanligt förekommande" frågor.

Ajax Industry Leaders Technology Panel

En panel med två ifrån Ajax ramverken (GWT o DWR) "mot" JavaServer Faces (JSF) spåret. Några nya tankar och reflektioner kom väl fram i denna debatt där de ibland hade olika meningar om saker och ting.

Testing

Testing with Selenium

Neal Ford gick igenom deras egna Open Source verktyg för testning av webapplikationer. En trevlig bekantskap med detta verktyg för funktionella web tester. Selenium klarar t.o.m att test Ajax-applikationer. Neal Ford visar sig vara en alldeles utmörkt talare.

Taking Test Driven Development to the next level

Rubriken på sessionen visade sig lova mer än vad den höll enligt min mening. Med en sådan rubrik så behöver man inte lägga 10 minuter åt Dependency Injection.

Software Visualization and Model Generation

Ett kul föredrag, med bl.a. min favorit Gregor Hophe, som gick igenom olika tekniker för att visualisera data och beroenden melland dessa med olika open source ramverk/produkter som GraphViz.

Fun and Profit with the Google Checkout API in Java

En genomgång av det något skakiga Google Checkout API som inte satte några speciell djupa intryck på mig.

Architecture

Arkitekturspåret innehöll dragningar med fokus på Enterprise Service Bus (ESB) och Service Oriented Architecture (SOA)

Enterprise Application Mashup: Architecting for the Future

I korthet gick föredraget ut på att komma fram till att en ESB-lösning löser våra integrationsproblem.

ESB How To: From Software Selection to Mission-Critical Application Deployment

En fortsatt diskussion på det som togs i förra föredraget.

POJO Scalability and Large Workloads with Open Terracotta

Jag har varit nyfiken ett tag på Terracotta och vad den produkten gör och efter detta föredraget så kan jag mer om Terracotta och Gridcomputing.

Architecture - SOA

Getting Started with JSR-208: Java Business Integration (JBI)

SCA/Fabric3: Not the Same Old Architecture

Architectyre - Case Study

Jag gick på ett par fallstudier och båda var mycket intressanta. Den gemensamma nämnaren var prestandakraven samt valet av open source lösningar.

The new Guardian.co.uk

Ett mycket intressant föredrag där två arkitekter ifrån projektet delade med sig av sina tankar vid val av arkitektur för den nya tidningssiten. Det som slog mig mest var deras val av open source teknologi i så hög omfattning.

Mission Critical High Volume Processing Using Spring Framework

Storbrittaniens största företag för online-transaktioner gick igenom hur de lyckades migrera till Java och användandet av Spring

Development

Jag avslutade konferensen med två likartade, men intressanta dragningar som gick lite mer på djupet i JVM.

Measuring up Performance

Memory Leaks in Java? Applications: Different Tools for Different Types of Leaks

Movlin | Adress: Humlevägen 24, 437 42 Lindome | Telefon: 0708-320809 | E-post: | © 2005-2008