Movlin  ¦   CV   ¦   Kontakt  ¦   Blog

CV

Systemarkitekt

Systemintegration

BizTalk Server

Java

Java EE 5

Open Source

Spring

Ruby on Rails

Websiteanalys

Bokrecensioner

Konferenser

Øredev, Malmö 2007
The Server Side, Barcelona 2007
SAP TechEd 2006
JAOO 2006
Sime05
JAOO 2006 | Open Source Enterprise Java | Web 2.0 | Back To The Future | Arkitektur och Design

Arkitektur och Design

Ett antal föreläsningar tog upp ämnen som handlade om arkitektur och design.

SOA

En av mina favoriter, Gregor Hophe, höll i SOA-spåret och jag gick på två av hans föreläsningar.

Patterns in Service-Oriented Architectures

Gregor Hohpe inledde dagen med att det är dags att skapa design mönster för SOA eftersom SOA har medfört till nya programmeringsmodeller såsom händelsestyrd asynkron programmering, deklarativ programmering, Object-Document Mapping samt processmodelering.

Conversations between Loosely Coupled Services

Gregor Hohpe avslutade dagen med att prata om olika typer design mönster för process modellering. Ska processen ske i varje system eller ska man implementera processen utanför systemen (Choreography). BPEL är till för att lösa det senare fallet.

BPEL är i stort behov av DoodleWare då XML-formatet för ett scenario kan bli komplext. Nackdelen är då att det blir svårt att t.ex. versionshantera flödesfilerna.

Som alternativ till BPEL har det därför tagits deklarativa språk som är möjliga att hantera med text filer (SSDL).

The Amazon.com Technology Platform: Building Blocks for Innovation

Amazons CTO fick chansen att dels göra lite reklam för företaget och deras Web Service tjänster. Dessutom pratade om deras struktur och hur den ändrats över tiden.
Det var dock intressant att höra om deras vision och affärsmodell genom att erbjuda nya tjänster och på så vis kunna öka sina intäkter. Förutom att kunna söka och handla i deras katalog kan man t.ex. utnyttja deras lagringskapacitet.

Werner Vogels gick också igenom deras arkitektur utveckling och hur de löste problemen när de insåg att det inte räckte att enbart köpa mer hårdvara.

Du kan läsa mer på Amazons:s hemsida om deras tjänster.

Domain Driven Design

Författaren Eric Evans had två helt lysande föreläsningar om hur man tar fram utifrån domänen man arbetar med. På den korta stund han hade på sig så lyckades han ändå förmedla många tankar och funderingar som kan vara bra att ha med sig. Utan att ha läst hans bok i ämnet så vågar jag nog rekommendera den.

BDD - Behaviour driven development

Behviour Driven Development är för mig ett annat namn på Test Driven Development fast med andra ord på samma sak. Själv hävdar de att BDD är utveckling av TDD tillsammans med Acceptance-Test Driven Programming och Domain Driven Design.

BDD utgår ifrån att allt är beteende (jämför Intentional Programming). Så ett test är ett scenario där:

Givet/Given <ett sammanhang>
När/When <ngt händer>
Då/Then <ska ngt gälla>

Inget direkt revolutionerande kanske. Föreläsarna pekade också på vikten av namngivningen av testet.

<Kund>
<ska>
<ha rätt adress>

Namnet på test blir då

public void customerShouldHaveCorrectAddress()

Man ska tänka på test driven utveckling som en process och design istället för test och på så vis komma över de hinder som finns för att bedriva test driven utveckling.

Du kan läsa mer på BDD:s hemsida

The Agility Cube

Sista passet gick jag på Kevlin Henneys föredrag om Agile systemutveckling. Agile hade ett eget spår, men detta var det enda gick jag på plus att jag kikade på de andra presentationerna i efterhand.

Egentligen kommer jag inte ihåg något av föredraget utan jag enbart dit för att Kevlin är en lysande rapp tunga, vilket också visade sig i den avslutande debatten på onsdagen om framtidens programspråk

Movlin | Adress: Humlevägen 24, 437 42 Lindome | Telefon: 0708-320809 | E-post: | © 2005-2008