Movlin  ¦   CV   ¦   Kontakt

CV

Systemarkitekt

Systemintegration

BizTalk Server

Java

Java EE 5

Open Source

Spring

Ruby on Rails

Websiteanalys

Bokrecensioner

Konferenser

Øredev, Malmö 2007
The Server Side, Barcelona 2007
SAP TechEd 2006
JAOO 2006
Sime05

Curriculum Vitae (CV) Peter Norrhall

Datum:

2007-09-12

Sammanfattning

Peter Norrhall är en erfaren konsult och som jobbar som systemarkitekt, systemintegratör, teknisk projektledare och mentor.

Peter har mer än 16 års erfarenhet ifrån IT inom industrin, ekonomi och finans och e-business/e-handels system.

Under 1990-talet arbetade Peter med olika tekniker såsom automation, stordator och client/server system. Sedan 1999 har han arbetat till största delen med arkitektur och design på J2EE-plattformen, men även .Net.

Peter har hållit ett flertal föredrag för Javautvecklare i Göteborg (Web Services, JavaServer Faces (JSF), Spring, Google Web Toolkit (GWT)).

Under åren 1998-2000 var Peter CTO på Cell Network i Göteborg.

Födelsedag

1967-03-01

Arbetsområde

Göteborg med omnejd

Roller

Systemarkitekt, analys/design och teknisk projektledare

Systemutvecklingsmetoder

Rational Unified Process (RUP), Testdriven Utveckling (TDD)

Branscherfarenhet

Industriella system : Forbo Forshaga, Helsinki International Airport

Middleware : Sandvik Steel, Papyrus, GE Capital

Ekonomi och revision : Norstedt Juridik

Finans : GE Capital, Development Bank of Singapore

E-handel : GE Capital, Papyrus, Miss Mary of Sweden

E-Procurement : Papyrus

Retail : Extenda

Teknisk profil

-Specialitet
 Systemarkitekt, Systemintegration, Modellering och design av Enterprise System, Teknisk projektledning
-Plattformar
 J2EE, .Net och Win32
-Programspråk
 Java, Object Pascal, C#, C++, PHP, Visual Basic
-Utvecklingsverktyg
 Eclipse, Jbuilder, Delphi, Visual Studio (.Net), C++Builder
-Databaser
 MS SQL Server, Oracle, Interbase, DB2, MySQL
-Middleware
 Microsoft BizTalk, SOAP/Web Services, MQSeries, MSMQ, SAP JCO, SAP XI, RMI, COM+, VCOM, Corba
-Applikationsservrar
 ATG Dynamo, Netscape Application Server, Oracle Application Server, IBM Websphere, BEA Weblogic, SAP Netweaver
-E-handelsplattformar
 ATG Dynamo, IBM Net.Commerce, OsCommerce, mySAP CRM
-Ramverk
 Dynamo Application Framework, Spring Framework, JSF, Struts, GWT, JUnit, .Net Framework, VCL, Win32

Utbildning

1987-1991Master of Science in Mathematics and Computer Science, Göteborg Universitet
1983-1986Naturvetenskaplig Linje, Mölndal

Relevanta kurser och konferenser

2007The ServerSide Java Symposium, Barcelona
2006SAP TechEd, Amsterdam
2006JAOO, Aarhus
2005SIME, Stockholm
2004JAOO, Aarhus
2003OOPSLA, Anaheim
2003Strategically Presentations, Dale Carnegie
2002Software Development East, Boston
2000Rational Unified Process, Rational
2000OOPSLA, Minneapolis
1999Software Development West, San Francisco
1999Communication & Leadership, Team Leader, Dale Carnegie
1998Communication & Leadership, Dale Carnegie
1998Borland Developer Conference, Denver
1997Unified Modeling, Init
1997Borland Developer Conference, Nashville
1996Borland Developer Conference, Anaheim
1995Software Development, San Francisco

Språk

Svenska, Engelska

Tidigare projekt

Projekt:

Extenda, Extenda Retail, Nov 2006-

Beskrivning:

Att som systemarkitekt och RUP mentor utveckla en systemutvecklingsprocess baserad på Unified Process, granska krav och lösningar, granska och refaktorera existerande arkitektur samt att stötta i kundprojekt.

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt/RUP mentor

Plattform/Programspråk:

Windows, Delphi,

Verktyg:

Enterprise Architect, DUnit, Perforce, TestDirector, Erwin

Databas:

Centura, MS SQL Server/Access

 

 

Projekt:

Papyrus, e-Service, Aug 2006-

Beskrivning:

B2B E-handelssite med en omsättning på drygt 200 miljoner Euro per år

E-Business:

E-handel, personalisering, sökmotoroptimering, sökmotor, e-postmarknadsföring

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt/Systemutvecklare

Plattform/Programspråk:

J2EE, Java, Spring Framework, JSP/HTML, XML, JUnit, Maven, Continuum, Axis, Lucene

Integration:

SAP JCo, Web Services, SAP XI

SAP Moduler:

SAP SD, SAP BW

Applikationserver:

ATG Dynamo

Databas:

MS SQL Server

 

 

Projekt:

Papyrus, Februari-Mars 2006

Beskrivning:

Teknisk utredare för framtida e-handelsplats. Uppgiften var att utreda nuvarande lösning dess integrationsmöjligheter med mySAP Enterprise samt att utreda mySAP CRM och SAP Enterprise Portal som alternativ till ATG Dynamo

Roll/Ansvar:

Teknisk utredare

Plattform:

UNIX, Windows

Applikationserver:

ATG Dynamo, mySAP CRM, SAP Enterprise Portal

Systemintegration:

SAP XI, SAP JCO

Databas:

MS SQL, Oracle

 

 

Projekt:

Papyrus, e-Procurement, Okt 2002-

Beskrivning:

B2B e-Procurement. Utredning och implementation av Papyrus integrationsplattform med interna och externa leverentörer.

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt/Systemutvecklare

Plattform/Programspråk:

J2EE, Mainframe, Java, C#, XML

Applicationserver:

MS BizTalk, ATG Dynamo, Tomcat

Databas:

MS SQL Server

 

 

Projekt:

Papyrus, e-Service, Sep 2001-2006

Beskrivning:

B2B E-handelssite med en omsättning på drygt 100 miljoner Euro per år

E-Business:

E-handel, personalisering, sökmotoroptimering, sökmotor, e-postmarknadsföring

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt/Systemutvecklare

Plattform/Programspråk:

J2EE, Mainframe, Java, Spring Framework, JSP/HTML, XML, JUnit, Maven, Continuum, Axis, Lucene

Applikationserver:

ATG Dynamo

Databas:

MS SQL Server

 

 

Projekt:

Sandvik Steel, SpiderMq, Okt 2005-Dec 2005

Beskrivning:

Systemintegration. Implementation av integrationssystemet SpiderMq med en uppdatering ifrån DeqMessageQ till IBM MQSeries.

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt/Systemutvecklare

Plattform/Programspråk:

Delphi, MQSeries, Profibus, RS232

 

Projekt:

Movlin, Sudoku Julkalender, Nov 2005-Dec 2005

Beskrivning:

Julkalender som "branding" för Movlin för att testa vad som händer när man anordnar ett online spel på en site

Roll/Ansvar:

Design och Systemutvecklare

Plattform/Programspråk:

Linux, PHP, MySQL

 

Projekt:

Papyrus, e-Service, Jan 2005-Maj 2005

Beskrivning:

Content Management System.

Roll/Ansvar:

Teknisk projektledare/Systemarkitekt/Systemutvecklare

Plattform:

J2EE, .Net, Soap/Web Services, Spring Framework,

Programspråk:

Java, Visual Basic.Net, SOAP/Web Services

Applikationserver:

ATG Dynamo

Databas:

MS SQL Server

 

 

Projekt:

Stora Enso, Intranet, 2004

Beskrivning:

Intranet self-service system.

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt/Systemutvecklare

Plattform:

J2EE, Struts

Applikationserver:

Oracle Application Server

Programspråk:

Java

Databas:

Oracle

 

 

Projekt:

Development Bank of Singapore, Singapore, Financial Planning, Jan 2001 – April 2001

Beskrivning:

Extern projektreview av ett pågående finansiellt planerings projekt

Roll/Ansvar:

Ansvarig Teknisk Utredare

Plattform:

J2EE, Unix, Mainframe

Applikationserver:

Bea Weblogic

Programspråk:

Java

Databas:

Oracle

 

 

Projekt:

Autodesk, Campaign Tool, Nov 2000 - Jan 2001

Beskrivning:

eCRM Kampanjverktyg

Roll/Ansvar:

Projektledare/Systemarkitekt

Plattform:

Windows

Applikationserver:

Windows DNA

Programspråk:

C++, Visual Basic, ASP

Databas:

MS SQL Server

 

 

Projekt:

GE Financial Insurance, London, E-handelsplattform, Feb 2000 – Juni 2000

Beskrivning:

Utveckling av E-handelssite

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt

Plattform:

J2EE, Unix (Solaris)

Applikationserver:

Netscape Application Server (iPlanet)

Middleware:

MQSeries

Programspråk:

Java, Visual Basic

Databas:

Oracle

 

 

Projekt:

Astra Zeneca, Gazelle, Mar 2000 – Juni 2000

Beskrivning:

Enterprise forskningsportal för Astraz intranät

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt

Plattform:

J2EE, UNIX (Solaris)

Applikationserver:

Oracle Application Server

Programspråk:

Java

Databas:

Oracle

 

 

Projekt:

Papyrus, epoint, Okt 1999-Jan 2000

Beskrivning:

Teknisk utredare för en ny e-handelsplats

Roll/Ansvar:

Teknisk utredare

Plattform:

UNIX, Windows NT, Mainframe

Applikationserver:

ATG Dynamo, Broadvision, Site Server

Databas:

MS SQL, Oracle, DB2

 

 

Projekt:

Dart, 1999

Beskrivning:

Utveckling och utbildning av en GUI-byggare

Roll/Ansvar:

Systemutveckling och utbildning

Plattform:

Java

 

 

Projekt:

MissMary of Sweden, 1998-1999

Beskrivning:

Utveckling av ett nytt e-handelssystem

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt och systemutveckling

Plattform:

Windows NT/AS/400

Applications Server:

IBM Net.Commerce

Programspråk:

C++, Net.Data

Databas:

DB2

 

 

Projekt:

Forbo-Forshaga, Insikt, 1998-1999

Beskrivning:

Utveckling av ett nytt PDM-system

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt och systemutveckling

Plattform:

Windows NT/AS/400

Programspråk:

Delphi

Databas:

Oracle

 

 

Projekt:

Tholin & Larsson, Extranet, 1998

Beskrivning:

Utveckling av ett extranet för publicering av skatte- och juridikinformation

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt och systemutveckling

Plattform:

Apache/Linux

Programspråk:

Delphi,C++,Perl

Databas:

Interbase

 

 

Projekt:

Din Sko, 1997-1998

Beskrivning:

Utveckling av ett nytt budgetsystem

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt och systemutveckling

Plattform:

Windows NT

Programspråk:

Delphi

Databas:

Oracle

 

 

Anställning:

Telefrang, 1994-1996

Beskrivning:

Industri och automationssystem för kunder och programvaruutveckling av mjukvaruprodukter för Telefrang

Roll/Ansvar:

Systemarkitekt och systemutveckling

Plattform:

Windows, PLC

Programspråk:

Delphi, C++

 

 

Anställning:

Akelius (Liber Skatt & Information), 1991-1994

Beskrivning:

Programvaruutveckling av Akelius Skatt och design och utveckling av "Multiple Environment Plattform"-ramverket

Roll/Ansvar:

Design och utveckling

Plattform:

DOS/Windows

Plattform/Programspråk:

Turbo Pascal, Borland Pascal, Assembler/C++

 

 

 

 

Anställningar

2005-

Konsult, Movlin

2002-2005

Konsult, Callista Enterprise AB

2000-2002

Konsult, Icon Medialab

1996-2000

Konsult/CTO, Linné Data/Cell Network

1994-1996

Konsult/Programvaruutvecklare, Telefrang

1991-1994

Programvaruutvecklare, Akelius (Liber Skatt & Information)

Movlin | Adress: Humlevägen 24, 437 42 Lindome | Telefon: 0708-320809 | E-post: peter.norrhall@movlin.se | © 2005