Movlin  ¦   CV   ¦   Kontakt  ¦   Blog

CV

Systemarkitekt

Systemintegration

BizTalk Server

Java

Java EE 5

Open Source

Spring

Ruby on Rails

Websiteanalys

Bokrecensioner

Konferenser

Øredev, Malmö 2007
The Server Side, Barcelona 2007
SAP TechEd 2006
JAOO 2006
Sime05

Microsoft BizTalk Server

Har ditt företag satsat på Microsoft-plattformen och letar efter en integrationsplattform så är BizTalk en av de självklara kandidaterna på listan. Movlin hjälper gärna till i ert utredningsarbete och med arkitekturen och implementationen

Papyrus - Integrationsprojekt

Papyrus, som är en av Europas största grossister inom finpapper och förbrukningsvaror, har en lång och framgångsrik historia vad gäller systemintegration med kunder och leverantörer. 2002 hade man insett att man behövde komplettera den existerande EDI och EDIFACT kommunikationen med en XML-baserad. Peter Norrhall fick uppdraget att som systemarkitekt att sätta upp integrationslösningen för att utbyta XML-dokument (Order, Faktura, etc) med externa leverantörer och kunder för Papyrus.

Utvärdering

I den tekniska utvärdering valdes Micorosft BizTalk Server som integrationsplattform. Några av de tyngre argumenten var:

  • Microsoftbaserad produkt
  • Klientverktygen
  • Stöd att hantera icke-xml dokument (flatfiler)
  • Pris

Arkitekturen

BizTalk Server är en s.k. Enterprise Service Bus vars syfte är att kunna agera som en mellanhand mellan olika system på olika plattformar som behöver kommunciera med varandra. Framförallt används XML som meddelandeformat.

BizTalk kan hantera ett flertal inkommand och utgående protokoll. Dessutom har den en numera föredömlig plug-in arkitektur så att man bl.a. kan skriva sin egen adapter för inkommande och utgående integration.

Problem

Som med alla produkter och system så har man problem. BizTalk lider fortfarande av mindre genomtänkta lösningar och den saknar även en del viktiga funktioner som man kan kräva av en ESB-produkt

Det som saknas mest är vettiga övervaknings och felsökningsverkyg. De inbyggda är för dåliga och ofta finns det lite småhack att tillgå ifrån Microsoft och andra personer som varit vänliga nog att lägga ut kod på Internet. Detta har blivit bättre i BizTalk 2004, men produkten kan bli ännu bättre.

När något går fel i ett inkommande anrop så kan det vara svårt att hitta felkällan på grund ofullständig och ibland helt missvisande felinformation. Utvecklings- och produktionsmiljön skiljer sig lite väl mycket åt i hur produkten uppför sig.

Det är också märkligt att Microsoft inte har löst hur man på ett vettigt sätt ska sätta upp BizTalk bakom en brandvägg. Här har man att lära sig en del ifrån hur man gjort inom Java-världen

Styrkor

Som vanligt är Microsoft bra på att ta fram verktyg att arbeta med. I BizTalk 2004 så har man dessutom integrerat föredömligt med Visual Studio. Att använda Visio för att göra orkestreringen/BPEL kanske inte är dess styrka, men helt acceptabel.

BizTalk 2004 är numera även baserad på .Net vilket underlättar utvecklingsarbetet. Microsoft har dessutom tagit hand om ett flertal av de buggar som fanns för bl.a. icke-amerikanska XML-dokument vilket vi tackar för här i Sverige.

Movlin | Adress: Humlevägen 24, 437 42 Lindome | Telefon: 0708-320809 | E-post: peter.norrhall@movlin.se | © 2005