Movlin ¦  CV  ¦  Kontakt ¦  Blog

CV

Systemarkitekt

Systemintegration

BizTalk Server

Java

Java EE 5

Open Source

Spring

Ruby on Rails

Websiteanalys

Bokrecensioner

Konferenser

Øredev, Malmö 2007
The Server Side, Barcelona 2007
SAP TechEd 2006
JAOO 2006
Sime05

Websiteanalys

Idag har de flesta företag en egen hemsida. Hemsidan har olika syften beroende på företag. Men, är det en "bra" hemsida i den bemärkelsen att den uppfyller de mål som man har med siten? För att ta reda på det behöver man göra en website analys.

Exempel - www.saljnu.se

För att belysa vad man bör tänka på när man gör en analys så använder jag ett företag som driver e-handel på hemsidan

I exemplet så har företaget en site på www.saljmera.se. Siten har funnits ett antal år innehåller de vanligaste funktionerna

 • Produktatalog
 • Sökfunktion
 • Kundvagn/orderläggning
 • Orderhistorik
 • Favoriter
 • ...

Dessutom fungerar www.saljnu.se som företagets hemsida med syftet att vara en informationskanal om företaget

Då siten funnits ett tag ser dess försäljningskurva ut enligt nedan.

Kurvan ser ut som för de flesta e-handelsföretag. Strax efter att man driftsatt sin e-handel får man en stark tillväxt i och med att existerande kunder handlar on-line istället för att ringa säljaren samt att man får en viss tillströmning av nya kunder.
Till slut planar försälkningskurvan ut och i bästa fall får man en fortsatt ökad omsättning på siten även i fortsättningen även om den markant lägre än i början.

Tillväxt

Men hur får man då tillväxt? Går det att få ny försäljningskurva liknande den vid uppstarten?

Allt är naturligtvis möjligt, men frågan är om priset är motiverat. En början är att göra en website analys för att få reda på vad som kan/bör förbättras.

Kontinuerlig websiteanalys

Websiteanalys är en kontinuerlig förbättringsprocess där man mäter, rapporterar, analyserar och optimerar siten.

Websiteanalys | Mäta | Rapportera | Analysera | Optimera

Movlin | Adress: Humlevägen 24, 437 42 Lindome | Telefon: 0708-320809 | E-post: | © 2005-2008